STEAM-SHTEAM

STEAM je moderan pristup znanju, interdisciplinarni obrazovni predlog koji kao svoje osnovne komponente uključuje nauku(S), tehnologiju(T), inženjering(E), umetnost(A) i matematiku(M). Opšta ideja modernog koncepta STEAM-a ima svoje korene u predsokratovskoj filozofskoj misli, gde znanje nije bilo ograničeno na oblasti, već je bilo posledica ovih sektora kroz njihovu stalnu interakciju. STEAM program ima fleksibilnost da se prilagodi različitim kulturnim sredinama svakog mesta, bez odstupanja od svog glavnog cilja sticanja suštinskog znanja. Cilj ovog programa je da studenti shvate, u okviru istraživačkog okruženja, kako stvarni svet funkcioniše. Koristeći specijalno dizajniran jednostavan sistem zgrada, oni konstruišu mehaničke sisteme, arhitektonske strukture, električna kola i istražuju kako oni funkcionišu. Oni otkrivaju zakone koji regulišu mehaniku, akustiku i elektricitet, uvek polazeći od intuitivnog razumevanja prirodnog fenomena. Kretanje, sila, ravnoteža, zvuk, talasi, električna kola, poluge, neke su od glavnih tema koje proučavaju. Zatim razgovaraju o temi “energija”, kao i o različitim oblicima energije. Istovremeno, oni koriste matematiku kao oruđe za formulisanje ovih zakona, shvatajući tako neophodnost postojanja sveta matematičkih pojmova i načina na koji se konstituiše teorijski svet fizike.

Oni stvaraju svoje konstrukcije, unoseći tako svoj lično-subjektivni element. Učenici kroz uzastopne korake potrebne za završetak njihove konstrukcije doživljavaju radost stvaranja (naučnog i umetničkog), ali i neophodnost sledećeg koraka, koji bi logično trebalo da podrže. Oni rade i pojedinačno i u timu, naglašavajući kolektivnost, a ne takmičenje.

U školama Arsakeia-Tositseia, idući STEAM-om korak dalje, data je suštinska veza između nauka i humanističkih nauka, čime se predlaže dipol „čovek i tehnologija“ kao najkompletniji koncept za STEAM. Tako STEAM postaje SHTEAM (nauka, humanističke nauke, tehnologija, inženjerstvo, umetnost, matematika), integrišući kurseve književnosti, istorije, jezika i filozofije, kako bi bolje zadovoljili potrebe današnjeg učenika i budućeg građanina, koji će morati da upravlja i donosi važne odluke o velikim globalnim problemima, kao što su klimatske promene i brzi razvoj i ekspanzija u svim oblastima života veštačke inteligencije.

Međutim, u centru svih ovih dešavanja je čovek, koji s jedne strane stvara uslove za ovu civilizaciju, a sa druge trpi njene posledice. Najsavremenije mehaničke konstrukcije, neverovatni dizajni digitalnih sistema, veštačka inteligencija i najsavremeniji roboti čine slagalicu savremene kulturne scene. U okviru toga se, međutim, formiraju i ljudski odnosi. Kakav oblik imaju? Kako eksponencijalno rastuća nauka o tehnologiji deluje na njih? Kako je tehnologija u interakciji sa tradicionalnim humanističkim vrednostima? Kako savremena ljudska društva gledaju na jezik, književnost, pozorište, istoriju, istoriju umetnosti, filozofiju? To su pitanja koja su prvenstveno važne komponente svakog savremenog modela obrazovanja.

*Originalni članak „Arsakeia-Tositseia Nevsletters”

https://www.arsakeio.gr/gr/newsletters

**Sva prava na fotografije zadržavaju škole Arsakeia-Tositseia

Scroll to Top