PARTNERI

Fermat Science (Francuska)

Udruženje Fermat Science ima za cilj da promoviše i promoviše matematiku i nauku, nasleđe i kulturu kroz lik i delo poznatog matematičara Pjera Fermaa. Svojim aktivnostima popularizacije, Fermat Science se nada da će doprineti podsticanju većeg broja mladih ljudi (posebno devojaka) da krenu ka naučnim karijerama. Razvija nastavna sredstva, izložbe i organizuje događaje i radionice za škole i širu javnost. Za svaki od razvijenih projekata, naučno veće potvrđuje alate.

Fermat Science kontinuirano raste već nekoliko godina. Kroz svoja višestruka partnerstva, tokom godina je stekla slavu. Udruženje je lider u nekoliko evropskih projekata, uključujući ERASMUS+ projekte na teme neformalnog obrazovanja, matematike i nauke.

Fermat Science je zadužen za animaciju rodnog mesta Pjera de Fermaa, koji se nalazi u Bomon de Lomanju u Tarn i Garoni. Udruženje će 2024. godine otvoriti Maison de Fermat, muzejski prostor o životu i radu matematičara, ali i o matematici i informatici uopšte. Prva privremena izložba biće o veštačkoj inteligenciji.

Website: www.fermat-science.com

FB: https://www.facebook.com/Fermat.Science

Instagram: https://www.instagram.com/fermat_science/

LOGOPSYCOM (Belgija)

Logopsycom je centar za inovacije u obrazovanju koji stvara i koristi alternativne metode ili alate (digitalne ili ne) da prati škole, VET centre, obrazovne organizacije, mlade i roditelje. Prvobitno je stvorena kao kompanija za negu, specijalizovana za poremećaje u učenju, među mladima, posebno za „dispraksiju, disfaziju, disleksiju, itd.“, koja se naziva i Specifični poremećaji učenja (SLD) i stoga uvek radi na pristupačnosti sadržaja.

Bavimo se projektnim konsaltingom za škole i omladinske centre u našoj oblasti kako bismo im pomogli da izgrade dobre projekte koji poboljšavaju kvalitet njihovih nastavnih metoda, njihovog okruženja i očigledno njihovu „politiku inkluzije“. Imamo iskustvo u radu preko 30 Erasmus+KA2 projekata

Website: www.logopsycom.com

FB: https://www.facebook.com/Logopsycom/

Arsakeio Primary School of Patras (Grčka)

Arsakeio od Patrasa je jedna od najstarijih obrazovnih fondacija u Grčkoj (osnovana 1891. godine) i nastavlja da uspešno i aktivno doprinosi grčkom obrazovanju. Školski sadržaji obuhvataju: biblioteku, kabinet za nauku i računarstvo, kabinet za likovnu umetnost, kabinet za jezike, kabinet za dramu, sportske objekte, zdravstveni prostor sa medicinskom sestrom i višenamensku školsku salu. U krugu škole nalazi se posebna zgrada u kojoj je smešten Naučni centar gde učenici mogu dalje da razvijaju svoje veštine i znanja iz matematike, nauke i IKT.

Arsakeio neguje akademski i lični razvoj razvijajući visokokvalitetno okruženje usredsređeno na dete. Škola ima iskustvo u organizovanju i vođenju obrazovnih programa i projekata, kao što su kratkoročni e-tvinning projekti i Erazmus+ partnerski projekti.

Website: https://www.arsakeio.gr/gr/patra/patra-elementary

FB: https://www.facebook.com/www.arsakeio.gr

Instagram: https://instagram.com/arsakeio_patras

Savremena osnovna škola (Srbija)

Smeštena u urbanom delu Beograda, Osnovna škola Savremena je moderna Osnovna škola koja je usmerena na akademski razvoj učenika počev od predškolskog uzrasta. U Savremenoj osnovnoj školi tim nastavnika se posvećuje svakom učeniku pojedinačno, kroz multidisciplinarne časove i bogate vannastavne aktivnosti. Nekoliko članova nastavnog fakulteta takođe je steklo iskustvo u implementaciji eTvinning i Erazmus+ projekata.

Savremena sprovodi u praksi precizno usmeren razvoj životnih veština. Veštine variraju od vezivanja pertle do posete pijaci do vršnjačke edukacije, radionica vezanih za mentalno zdravlje ili potpuno praktičnih zadataka u školi koji služe kao osnova za brzo razmišljanje pri rešavanju svakodnevnih životnih problema. Učenici posećuju i susedne učionice kako bi sa mlađim vršnjacima podelili različite praktične savete koje su naučili, kako bi mlađa deca na pristupačan i razumljiv način dobila savete iz prve ruke i znanja o određenim životnim veštinama.

Studenti se takođe školuju korišćenjem savremene tehnologije, kao što su edu-roboti, računari, aplikacije za učenje, Lego kockice, a sve su bazirane na STEM sistemu.

Website: https://en.savremena-osnovna.edu.rs/

FB: https://www.facebook.com/savremena.osnovna/

Instagram: https://www.instagram.com/savremena.osnovna.skola/

Projekat Math&Move je kofinansiran iz programa ERASMUS+ Evropske unije, i realizovaće se od oktobra 2022. do oktobra 2024. Ova veb stranica i sadržaj projekta odražava stavove autora, a Evropska komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo koje korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

(Šifra projekta: 2022 – 1 – FR01 – KA220 – SCH – 000090086)

Scroll to Top