MATEMATIČKE VEŽBE SA POKRETOM

Osnovne operacije – dodavanje
Stranice i uglovi geometrijskih oblika
Merenje vremena
Venov dijagram

Vežbajte dvocifreno sabiranje tako što ćete izračunati zbir brojeva bacanjem 2 kockice, a zatim skočiti na broj koji označava taj zbir na tabli za poskoke.

Vežbajte identifikaciju stranica i ivica geometrijskih oblika.

Uz pomoć memorijske igre, učenici biraju analogno i digitalno vreme kako bi procenili koliko dobro mogu da identifikuju istovetne parove.

Saznajte šta je Venov dijagram tako što ćete postaviti različite „životinje“ unutar dva kruga na podu.

Računanje mesne vrednosti cifre
Razlomci
Vrste linija u geometriji
Množenje i deljenje

Izaberite etiketu sa matematičkom operacijom, izračunajte operaciju u svojoj glavi i dajte rezultat nastavniku da proveri.

Naučite o delovima celine tako što ćete videti da li vaš razred može da identifikuje različite pokrete dok nastupate kao grupa.

Vežbajte različite vrste linija uz pomoć stvari iz stvarnog života.

Igraćete kao mađioničar koristeći točak i karte da dobijete dvocifrene brojeve.

Orijentacija
Poliedri i mnogouglovi
Semaforsko kodiranje
Јedinice mere – dužina

Vežbajte i poboljšajte svoje veštine orijentacije dok se krećete po podnoj dasci sa školskim drugovima koji prate komande pokreta.

Manipulišite koncem, svojim telima i kartonskim oblicima da biste replicirali predložene geometrijske figure na različite načine.

Izaberite etiketu koja sadrži broj, pročitajte broj u svojoj glavi i napišite ga slovima u predviđenom prostoru na laminiranom listu pomoću markera.

Učite o računanju dužine predmeta koristeći samo delove svog tela.

Scroll to Top