STEAM-SHTEAM

STEAM je moderan pristup znanju, interdisciplinarni obrazovni predlog koji kao svoje osnovne komponente uključuje nauku(S), tehnologiju(T), inženjering(E), umetnost(A) i matematiku(M). Opšta ideja modernog koncepta STEAM-a ima svoje korene u predsokratovskoj filozofskoj misli, gde znanje nije bilo ograničeno na oblasti, već je bilo posledica ovih sektora kroz njihovu stalnu interakciju. STEAM program ima fleksibilnost da se …

STEAM-SHTEAM Прочитај више »

Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

Interaktivna nastava je savremeni nastavni sistem koji nastoji da prevaziđe pasivnost učenika i odsustvo interakcije u tradicionalnoj nastavi. Koncept interaktivne nastave podrazumeva model po kome se određena tema ili zadatak savladava kroz interakciju između učesnika časa i kroz proces interaktivnog učenja u grupi. Često se definiše kao „međuljudski kooperativni odnos učenika” na času čija je …

Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole Прочитај више »

Matematika + Pokret + Pripovedanje = Srećniji nastavnici i učenici? 

Već nekoliko decenija, istraživanje u obrazovanju je usmereno ka pronalaženju inovativnih i inkluzivnih metoda kako bi učenje matematike učinilo efikasnijim i lakšim za širok krug učenika. Naime, stručnjaci su saglasni da korišćenje tehnika prenošenja znanja usmerenih na učenika može kod dece usaditi ljubav prema učenju brojeva i matematičkih operacija. Istraživanje se bazira na primena takvih …

Matematika + Pokret + Pripovedanje = Srećniji nastavnici i učenici?  Прочитај више »

Učenje kroz pokret, stručne reči

Već postoji nekoliko inicijativa koje povezuju govor tela sa učenjem u Francuskoj i vredne su pažnje. Lara Tomas, matematičarka i univerzitetski profesor, koristi govor tela da deli koncepte kao što su pravi uglovi, krugovi, vektori i matrice…sa učenicima i mladima u plesnim radionicama. Predstave i video snimci proširuju zadovoljstvo i stvaraju prilike za deljenje sa …

Učenje kroz pokret, stručne reči Прочитај више »

Tehnologija na raspolaganju

Niko ne može osporiti značaj tradicionalnih nastavnih metoda. Ali u doba kada se sve menja velikom brzinom i tehnologija postaje dragoceno oruđe u svačijim rukama, prosvetni radnici nemaju drugog izbora nego da se prilagode. Kombinovanjem tradicionalnih nastavnih metoda sa tehnologijom, oni mogu značajno uticati na postignuća svojih učenika. Postoje mnoge platforme, igre, aplikacije i elektronski …

Tehnologija na raspolaganju Прочитај више »

Motoričke veštine, pokret i matematika

Učenje elementarnih matematičkih pojmova uz angažovanje čitavog tela kroz fizički pokret može poboljšati matematičke performanse kod dece (Beck et al., 2016). U sadašnjem vremenu aktivno se istražuju mogućnosti za ažuriranje i unapređenje kvaliteta obrazovanja u školskom uzrastu. U ovom uzrastu, formiranje elementarnih matematičkih pojmova treba organizovati na taj način da deca uvide da matematika ne …

Motoričke veštine, pokret i matematika Прочитај више »

Učenje kroz pokret, stručne reči

Već postoji nekoliko inicijativa koje povezuju govor tela sa učenjem u Francuskoj i vredne su pažnje. Lara Tomas, matematičarka i univerzitetski profesor, koristi govor tela da deli koncepte kao što su pravi uglovi, krugovi, vektori i matrice…sa učenicima i mladima u plesnim radionicama. Predstave i video snimci proširuju zadovoljstvo i stvaraju prilike za deljenje sa …

Učenje kroz pokret, stručne reči Прочитај више »

Мata&Đuskanje: Krećemo se u ritmu brojeva!

Matematika i STEM obrazovanje uopšte, imaju nesrećnu reputaciju jer ga deca doživljavljavaju kao babarogu. Ovaj fenomen u istraživanju obrazovanja nazvan je „matematička fobija“, i manifestuje se kroz anksioznost i strah koji ometaju decu u rešavanju matematičkih problema. Ovo pitanje(Ovo je kao problem) je istaknuto u nalazima međunarodnih studentskih anketa kao što su ankete Organizacije za …

Мata&Đuskanje: Krećemo se u ritmu brojeva! Прочитај више »

Scroll to Top