Učenje kroz pokret, stručne reči

Već postoji nekoliko inicijativa koje povezuju govor tela sa učenjem u Francuskoj i vredne su pažnje. Lara Tomas, matematičarka i univerzitetski profesor, koristi govor tela da deli koncepte kao što su pravi uglovi, krugovi, vektori i matrice…sa učenicima i mladima u plesnim radionicama. Predstave i video snimci proširuju zadovoljstvo i stvaraju prilike za deljenje sa širom publikom u kontekstu plodonosne razmene.

Radionica  « Danse tes Maths » de Larra Thomas

Matematičarka Mari Luisier, oživljava  matematiku, svojim muzičkim pripovedačkim emisijama, svojim geometriskim tkanjem i svojim pahuljama, kao i izradom radionica koje zaokupljuju maštu i telo da stvaraju lepotu.

Marie Lhuissier radionica

Karel Martin, bivša učiteljica, bavi se kineziologijom, skupom nežnih tehnika za održavanje ili vraćanje sveukupne ravnoteže dece o kojoj brine. Na osnovu tehnika vežbanja za mozak i nedavnih neuroloških istraživanja, ona postavlja prilagođene protokole za svakog svog malog pacijenta, kako bi se oslobodili blokada, radi na refleksima i nudi im mogućnost da ponovo otkriju radost učenja. 

Primer radionice za vežbanje mozga

Pored toga, inicijative kao što su one od Profissime, kroz internet program pod nazivom «Maths en mouvement», koji učenicima predlaže vežbe da se igraju i  kreću, upotpunjuje sve ovo, ali je daleko od potpune slike.

Razvijanje tehnika i protokola koji će omogućiti mladim ljudima da nauče na jednostavan i prirodan način je put da im ponudimo mogućnost da im gradivo bude prihvatljivije. Pozivanje na pokret u svrhu učenja omogućava da se telesna inteligencija pokrene i intuicija probudi. Od tada, nauke, a posebno matematika, prestaju da budu apstraktne i pretvaraju se u predmet zadovoljstva i razmene.

Projekat Math&Move će odgovoriti na ovaj problem tokom 24 meseca stvaranjem, za veću dobrobit svih, panel slobodno dostupnih alata za učenike i odrasle koji su za to zaduženi.

Scroll to Top