Τα μαθηματικά δεν αφορούν αριθμούς, εξισώσεις, υπολογισμούς ή αλγόριθμους: έχουν να κάνουν με την κατανόηση.

William Thurston

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

1

Στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, η αντιμετώπιση των μαθημάτων STEM έχει αποδειχθεί προβληματική – σύμφωνα με έρευνα της PISA (2018) του ΟΟΣΑ, το 22,9% των 15χρονων έχουν χαμηλή απόδοση στα μαθηματικά και το 22,3% στις φυσικές επιστήμες. Απαιτούνται, επομένως, εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών για την αύξηση των κινήτρων και της συμμετοχής των μαθητών καθώς και για την καταπολέμηση του ανεξέλεγκτου «φόβου για τα μαθηματικά» στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

2

Το έργο Math&Move στοχεύει να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου και των μαθητών που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) συνδέοντας το αφηρημένο μαθηματικό περιεχόμενο με την συγκεκριμένη πραγματικότητα μέσω μεθόδων κίνησης και αφήγησης.

3

Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση θα παρέχει καινοτόμο και εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη για την προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας για το STEM, την αντιμετώπιση των μαθησιακών μειονεκτημάτων και τη διευκόλυνση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων οι οποίες συχνότερα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, δηλαδή εκείνων με μαθησιακές ή/και κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ερευνητικό φυλλάδιο σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κίνησης και της αφήγησης για την εκμάθηση μαθηματικών

Παιδαγωγικό πλαίσιο για τη χρήση κίνησης και αφήγησης για την εκμάθηση των μαθηματικών

Μαθήματα μαθηματικών που περιλαμβάνουν κίνηση με φύλλα εργασίας και βίντεο

e-books (ψηφιακά βιβλία) Math&Move Story

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Fermat Science
(Γαλλία, Beaumont de Lomagne)

SCS LogoPsyCom
(Βέλγιο, Mons)

Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
(Ελλάδα, Πάτρα)

Savremena Primary School
(Σερβία, Belgrade)

 

 

Το έργο Math&Move συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

(Κωδικός έργου: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090086)

Για να ελέγξετε το έγγραφο επεξεργασίας δεδομένων του έργου: κάντε κλικ εδώ

Scroll to Top