Math&Move: Προχωρώντας στο ρυθμό των αριθμών!

Τα μαθηματικά και η εκπαίδευση STEM γενικά έχουν την ατυχή φήμη να θεωρούνται ο «μπαμπούλας» των μαθημάτων για παιδιά σχολικής ηλικίας. Αυτό το φαινόμενο στην εκπαιδευτική έρευνα έχει χαρακτηριστεί «μαθηματική φοβία», που εκδηλώνεται ως άγχος και φόβος που επηρεάζει τις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών. Το ζήτημα έχει επισημανθεί σε ευρήματα  διεθνών ερευνών μεταξύ μαθητών, όπως  της PISA του ΟΟΣΑ, με  την τελευταία έκθεση του 2018 να δείχνει ότι  στην ΕΕ-27 περίπου το 23% των ατόμων ηλικίας 15 ετών δεν φτάνουν ούτε σε βασικά επίπεδα δεξιοτήτων στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Η χαμηλή επίδοση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των μαθητών με κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα καθώς και εκείνων με μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσαριθμησία.

Φωτογραφία: Καρολίνα Γκραμπόφσκα

Μια έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη του 2022 ρίχνει φως σε αυτά τα ευρήματα και υπογραμμίζει ότι «ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες στα σχολεία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη στάση των μαθητών απέναντι σε αυτά, καθώς και τα κίνητρά τους για μελέτη και, κατά συνέπεια, την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων». Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει χώρες από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα και Σερβία) με στόχο να εστιάσουμε στο άγχος και τις χαμηλές επιδόσεις που σχετίζονται με τα μαθηματικά με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.

Το έργο Math&Move θα συνδέσει αφηρημένες μαθηματικές έννοιες με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα των μαθητών ηλικίας 6-9 ετών χρησιμοποιώντας κίνηση και αφήγηση. Το έργο βασίζεται στην ενασχόληση των μαθητών με απτές δραστηριότητες (είτε μέσω κινήσεων ολόκληρου είτε μέρους του σώματος) που πλαισιώνουν τις παραδοσιακές μαθηματικές οδηγίες χρησιμοποιώντας παραδείγματα που ενεργοποιούν τη φαντασία τους και, συνεπώς, μετριάζουν το άγχος που σχετίζεται με την εκμάθηση των μαθηματικών.  Με αυτόν τον τρόπο, η διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του έργου θα προσεγγίσει ταυτόχρονα ένα ποικίλο σύνολο μαθητών αντιμετωπίζοντας διαφορετικά είδη νοημοσύνης: οπτική-χωρική, γλωσσολογική-λεκτική, λογική-μαθηματική και σωματική-κιναισθητική.   

Φωτογραφία: Πάβελ Ντάνιλιουκ

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τύποι μαθητών μπορούν να επωφεληθούν από τις πηγές μας, όλα τα υλικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα περιέχουν εισαγωγικές ιστορίες με οδηγίες για τα μαθήματα κιναισθητικών μαθηματικών. Με αυτόν τον τρόπο, θα βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης, αλλά και στο σπίτι με την οικογένεια ή/και φίλους. Θα δώσουμε επίσης προτεραιότητα στη συμπερίληψη μαθητών με σωματικές αναπηρίες, δυσπραξία και δυσαριθμησία, παρουσιάζοντας προσαρμογές όλων των κινήσεων ώστε να μπορούν πιο εύκολα να τις αναπαράγουν και να τις ακολουθήσουν.

Αυτό το 24μηνο έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και οι προσπάθειες των εταίρων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την παροχή υποστήριξης προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών τους με στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην εκμάθηση των μαθηματικών.

Κρατήστε επαφή για τα νέα μας σχετικά με τη δημιουργία όλων των πόρων του έργου και την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας μας!


Βιβλιογραφία:

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. (2022). Αύξηση των επιδόσεων και των κινήτρων στα μαθηματικά και τη μάθηση των φυσικών επιστημών στα σχολεία.  Υπηρεσία Εκδόσεων. https://data.europa.eu/doi/10.2797/031821

ΟΟΣΑ. (2019). Αποτελέσματα PISA 2018 (Τόμος Ι): Τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές. ΟΟΣΑ. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

European Education and Culture Executive Agency. (2022). Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2797/031821

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

Scroll to Top