ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ

Χρησιμοποιώ την κίνηση για να προσθέσω έως το 60
Χρησιμοποιώ την κίνηση για να αναγνωρίσετε την αξία θέσης
ψηφίου με απλούς υπολογισμούς
Χρησιμοποιώ την κίνηση για να προσδιορίσετε τα διάφορα μέρη ενός συνόλου
 
Χρησιμοποιώ την κίνησηγια να μάθω γεωμετρικές γραμμές

Αυτό το μάθημα, επικεντρώνεται στους μαθητές που εξασκούνται στη διψήφια πρόσθεση ρίχνοντας ζάρια για να μάθουν ποια 2 ψηφία να προσθέσουν και μετά να πηδήσουν στο σωστό άθροισμα πάνω σε ένα ταμπλό «κουτσό».

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στις πράξεις υπολογισμού (πρόσθεση, αφαίρεση) καθώς και στην καταμέτρηση. Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση στους υπολογισμούς και να μετρήσουν σωστά τους αριθμούς.Στη συνέχεια πρέπει να ρίξουν μπάλες στα αντίστοιχα καλάθια.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή των μαθητών σε μια οπτική αναπαράσταση των κλασμάτων, χωρίζοντάς τους σε ομάδες και καθοδηγώντας τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης να ολοκληρώσουν διαφορετικές κινήσεις, έτσι ώστε η υπόλοιπη τάξη να μπορεί να προσδιορίσει πόσοι μαθητές κάνουν κινήσεις και ποιες κινήσεις κάνουν.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εκμάθηση γραμμών γεωμετρίας. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να βρουν τον σωστό τύπο γραμμών λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τις γεωμετρικές αρχές. Θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του δασκάλου/της δασκάλας και θα περπατήσουν πάνω σε συγκεκριμένες γραμμές.

Χρησιμοποιώ την κίνησηγια να σχηματίσω αριθμούς με πολλαπλασιασμό και διαίρεση
Χρησιμοποιώ την κίνησηγια να μάθω προσανατολισμό
 
Χρησιμοποιώντας την κίνηση για κατασκευάστε πολύεδρα και πολύγωνα
 
Χρησιμοποιώντας την κίνηση για να επικοινωνίσετε με το αλφάβητο Semaphore
 

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ζητώντας από τους μαθητές να γυρίσουν τον τροχό για να προσγειωθούν σε έναν αριθμό και να εφαρμόσουν την κατάλληλη μαθηματική πράξη για να δείξουν πώς μπορούν να σχηματίσουν αυτόν τον αριθμό.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στο πώς οι μαθητές /μαθήτριες θα ενισχύσουν τις δεξιότητες προσανατολισμού τους με τη βοήθεια των κατευθύνσεων (μπρος – πίσω, δεξιά – αριστερά).

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην κατασκευή στερεών που μοιάζουν με πολύεδρα χρησιμοποιώντας υλικά καθώς και το σώμα.

Αυτό το μάθημα εστιάζει στην επικοινωνία και την ορθογραφία αριθμών χρησιμοποιώντας αλφαβητική και αριθμητική κωδικοποίηση Semaphore.

Χρησιμοποιώντας την κίνηση για να υπολογίσετε τις πλευρές και τις γωνίες γεωμετρικών σχημάτων
Χρησιμοποιώντας την κίνηση για αναγνώριση της ψηφιακής και αναλογικής ώρας
 
Χρησιμοποιώντας την κίνηση για να μάθετε το μήκος των αντικειμένων
 
Χρησιμοποιώντας κίνηση για την κατανόηση των διαγραμμάτων Venn
 

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στους μαθητές που αναγνωρίζουν τις πλευρές και τις γωνίες των γεωμετρικών σχημάτων τοποθετώντας απλά σχήματα (κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα και ορθογώνια) σε έναν καμβά σύμφωνα με τις ενδείξεις τοποθέτησης και κατασκευάζοντας συνεργατικά ένα νέο, πιο σύνθετο σχήμα.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στους μαθητές, που αναγνωρίζουν την αναλογική και ψηφιακή ώρα των ρολογιών, παίζοντας ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες και στη συνέχεια αναπαράγοντας τους δείκτες των ρολογιών με το σώμα τους.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στους μαθητές που χρησιμοποιούν μέρη του σώματός τους για να μετρήσουν αντικείμενα και να μετατρέψουν τα μήκη σε εκατοστά, επιτρέποντάς τους να εξασκηθούν στον εντοπισμό μονάδων μέτρησης.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή των μαθητών στα διαγράμματα Venn βάζοντάς τους να ταξινομήσουν τα ζώα σε κατηγορίες με βάση τις παρόμοιες ή διαφορετικές διατροφικές τους συνήθειες.

Scroll to Top