ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ
(ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Βασικές λειτουργίες – πρόσθεση
Πλευρές και γωνίες σχημάτων
Λέγοντας την ώρα
Διαγράμματα Venn

Εξασκηθείτε στη διψήφια πρόσθεση υπολογίζοντας το άθροισμα των αριθμών από μια ζαριά με 2 ζάρια και στη συνέχεια πηδώντας στον αριθμό που σημειώνει αυτό το άθροισμα πάνω στο ταμπλό του κουτσό.

Θα κάνετε εξάσκηση στην αναγνώριση των πλευρών και των γωνιών των γεωμετρικών σχημάτων.

Με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού μνήμης, οι μαθητές προσπαθούν να επιλέξουν την αντίστοιχη αναλογική και ψηφιακή ώρα για να αξιολογήσουν πόσο καλά μπορούν να αναγνωρίσουν τα ζεύγη που ταιριάζουν.

Μάθετε τι είναι ένα διάγραμμα Venn τοποθετώντας διαφορετικά «ζώα» μέσα στους δύο κύκλους στο πάτωμα.

Υπολογισμός και καταμέτρηση
Κλάσματα
Είδη γραμμών
Βασικές Λειτουργίες-
Πολλαπλασιασμός/Διαίρεση

Επιλέξτε μια ετικέτα, κάντε τον υπολογισμό στο μυαλό/νου σας και δώστε το αποτέλεσμα στον/στη δάσκαλο/δασκάλα για επικύρωση.

Μάθετε για τα μέρη ενός συνόλου βλέποντας αν η τάξη σας μπορεί να αναγνωρίσει τις διαφορετικές κινήσεις που κάνετε εσείς και οι συμμαθητές σας ενώ εκτελείτε ως ομάδα.

Εξασκηθείτε σε διαφορετικούς τύπους γραμμών με τη βοήθεια πραγματικών αντικειμένων.

Θα παίξετε σα να είστε μάγοι χρησιμοποιώντας έναν περιστρεφόμενο τροχό και κάρτες για να φτιάξετε διψήφιους  αριθμούς.

Προσανατολισμός
Κατασκευάστε πολύεδρα και πολύγωνα
Semaphore κωδικοποίηση
Μονάδες μέτρησης

Οι μαθητές/μαθήτριες εξασκούν και βελτιώνουν τις δεξιότητες προσανατολισμού τους καθώς κινούνται πάνω στο επιδαπέδιο ταμπλό ακολουθώντας εντολές κίνησης.

Χρησιμοποιήστε τον σπάγγο, το σώμα σας και τα σχήματα από χαρτόνι για να αναπαράγετε τα προτεινόμενα γεωμετρικά σχήματα με διαφορετικούς τρόπους.

Διαλέξτε μια κάρτα που περιέχει έναν αριθμό, διαβάστε τον αριθμό και χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο σας για να τον γράψτε με γράμματα στο χώρο που σας δίνεται στο πλαστικό φύλλο.

Θα μάθετε την έννοια του μήκους των αντικειμένων χρησιμοποιώντας μόνο μέρη του σώματός σας.

Scroll to Top